Publikace ke stažení

( Klikněte na obrázek - dokument je ve formátu Microsoft Word )

    nebo ve formátu Acrobat Reader:           Paradoxy.pdf

Názory a připomínky můžete zaslat na adresu:  polonium@sendme.cz

 

Obsah knížky:

Předmluva   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Úvod          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

1 Rychlost světla v pohybujících se soustavách

1.1 Soustavy souřadnic      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

1.2 Galileův princip relativity        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

1.3 Galileova transformace              .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

1.4 Lorentzova transformace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

1.5 Kontrakce délek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

1.6 Skládání rychlostí.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

1.7 Transformace zrychlení .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

1.8 Aberace a Dopplerův efekt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

1.9 Zpomalování času v zrychlující soustavě  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

     2 Hmota a energie

2.1 Hmotnost pohybujících se těles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

2.2 Energie pohybujících se těles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

2.3 Absolutno nebo relativita?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

2.4 Intermezzo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

     3 Éter

3.1 – Zastaralá hypotéza?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

3.2 Definice absolutní soustavy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49

3.3 Synchronizace hodin v soustavě Σ´ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55

3.4 Transformace zrychlení vůči éteru  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61

 4 Chod času v okolí hmotných těles

4.1 Rychlost světla v gravitačním poli.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

4.2 Gravitační rudý posuv .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69

4.3 Schwarzchildův poloměr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72

 Seznam použité literatury  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

---------------------------------------------------------------------------------------

Sponzoruje